СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорчевой Юрій Петрович

Корчевой
Юрій Петрович

Почесний директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

Академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Відомий в Україні та за її межами фахівець в галузі фізичної електроніки, теплофізики та енергомашинобудування, талановитий вчений Юрій Петрович Корчевой народився 15 жовтня 1936 року в м. Києві. У 1959 році закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізична електроніка». Початок наукової діяльності вченого тісно пов’язаний з кафедрою фізичної електроніки рідного університету. Працюючи там, він в 1966 році блискавично захищає кандидатську дисертацію. Відтоді починається стрімкий злет майбутнього академіка. З 1969 р. Юрій Корчевой обіймає посаду старшого наукового співробітника Інституту електродинаміки АН УРСР, там же, у 1982 році захищає докторську дисертацію «Елементарні процеси в низькотемпературній плазмі лужних металів», а вже згодом його обирають на посаду завідувача відділом фізики низькотемпературної плазми.

1988 року Юрій Петрович стає заступником директора з наукової роботи Інституту проблем енергозбереження АН УРСР, очолює відділення високотемпературного перетворення енергії. Саме на базі цього відділення в 1996 році був створений Науково-технічний центр (нині — інститут) вугільних енерготехнологій НАН України і Міністерства палива та енергетики України, який і очолив Юрій Петрович (1996—2001). За досить короткий термін розумному, енергійному, харизматичному керівникові вдалося перетворити інститут на провідну наукову установу в галузі енергетики, яка досить швидко отримала міжнародне визнання. В період з 1985 по1988 роки Ю.П. Корчевой очолював відділення Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України, в 1988–1996 роках працював заступником директора цього ж інституту. З 2002 по 2009 р. він — директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, а з 2009 року і донині є почесним директором Інституту вугільних енерготехнологій НАН України. Сфера наукових інтересів Юрія Петровича Корчевого - питання прямого перетворення теплової енергії в електричну та використання низькосортного палива в енергетиці. Спільно з Н.Д. Моргулісом та А.М. Пржонським він відкрив явище фоторезонансної плазми. Із середи­ни 1980-х рр. вчений очолює науковий напрямок зі створення нових, високоефективних, екологічно чистих технологій використання вугілля в енергетиці. Ним закладено наукові основи процесів горіння та газифікації високозольного вугілля. Ю.П. Корчевой виконав цілий цикл робіт із розширення паливної бази енергетики за рахунок залучення до паливного балансу шламів та сухих відходів вуглезбагачення. Творчий арсенал академіка Ю.П. Корчевого налічує понад 250 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та закордонних виданнях. Чимало зусиль та енергії науковець віддає підготовці молодого покоління учених. Серед його учнів — 10 кандидатів та 2 доктори наук. За видатні заслуги перед Батьківщиною, великий внесок у віт­чизняну науку Ю.П. Корчевой нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003) та Почесною грамотою Верховної Ради України (2008). Вчений удостоєний звання «Почесний енергетик України», двічі ставав переможцем Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» у номінації «Наукова розробка» (2002) та номінації «Вчений» (2005).