СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ

САУХ
ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ


Ректор Житомирського державного університету
імені Івана Франка, доктор філософських наук,
професор, академік Академії наук вищої школи України

Наш університет має давні та славні традиції, які ми свято бережемо і примножуємо. Пройшов він непростий і тернистий шлях. Шлях, позначений як науковими й освітянськими лаврами, видатними особистостями, так і необґрунтованими звинуваченнями та політичними репресіями. Проте всупереч усім перешкодам найстаріший вищий навчальний заклад Житомирщини продовжував діяти в різних формах, нав’язаних владою, і в його стінах свята ідея науки та просвітництва завжди була домінуючою. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу, модернізована матеріально-технічна база, сучасні інноваційні технології навчання зробили його одним із престижних навчальних закладів України. Його більш ніж 65-тисячна армія випускників працює в усіх куточках України, багатьох країнах близького й далекого зарубіжжя. Серед них відомі вчені – математики, фізики, біологи, геологи, лінгвісти, історики, письменники, менеджери освіти, дипломати, державні та політичні діячі. Завдяки їхній діяльності, науковим і педагогічним досягненням наш навчальний заклад цінують не лише на теренах України, а й далеко за її межами. Не випадково Міжнародним академічним рейтингом популярності та якості університет визнаний «Символом класичної освіти» та нагороджений срібною медаллю «Слава на вірність Вітчизні», є володарем Срібної Стели та Диплома якості. Здобутки університету відзначені високими нагородами престижних рейтингів «Софія Київська«, «Асамблеї ділових кіл України», Міжнародного фонду за високу якість у бізнесі (Женева), Клубу ректорів Європи та Номінаційного комітету Європейської бізнес асамблеї (Оксфорд). За нашого випускника, який має глибокі фундаментальні знання, уміє швидко пристосовуватися до будь-яких змін, гнучкого, здатного працювати більш ніж в одній професійній позиції, зберігаючи самовладання в умовах невизначеності та абсолютної неясності, вже сьогодні бореться роботодавець. Наші студенти отримують усе те, що відповідає вимогам моделі сучасного фахівця: глибокі фахові знання, вміння працювати з комп’ютером, знання однієї-двох іноземних мов. При бажанні вони мають можливість отримати дві-три робітничі професії (гувернера, секретаря, оператора комп’ютерної техніки, перукаря, водія тощо). З першого курсу студенти залучаються до науково-дослідної роботи, продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі, у майбутньому стають кандидатами та докторами наук. Наукові дослідження наших випускників, молодих вчених високо цінуються не лише в регіоні. Вони стають лауреатами престижних конкурсів, премій Президента України та Кабінету Міністрів України. Упродовж десятиліть сформувалося 13 наукових шкіл, 13 науково-дослідних центрів, 23 науково-дослідні та науково-методичні лабораторії. Науковці університету лише у 2002–2009 рр. опублікували понад 15 тис. наукових та навчально-методичних праць, вибороли понад два десятки грантів на проведення наукових досліджень з лінгвістики, психології, фізики, біології та хімії, що свідчить про інтенсивну дослідницьку працю усіх 32 кафедр. В університеті видається 5 наукових журналів, які мають високий рейтинг серед видань України. Завдяки тісним науковим та навчальним зв’язкам з університетськими центрами США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції, Австрії, Мексики, Польщі, Словаччини, Угорщини, Росії та інших країн викладачі та студенти мають можливість брати участь у різноманітних конкурсах, проводити спільні наукові дослідження, проходити стажування та продовжувати навчання за кордоном. Класичний університет, яким ми є, дає не лише фундаментальні знання, прищеплює любов до науково-педагогічної діяльності, а й є індикатором цивілізаційного рівня регіону і держави загалом. Однією із його особливостей є демократизм і гуманізація взаємовідносин між викладачами і студентами. В університеті діє система нагород («Кращий студент ЖДУ», «Слава ЖДУ», «Заслужений працівник ЖДУ», «Заслужений доктор ЖДУ», «Заслужений професор ЖДУ»), яка передбачає заохочення будь-якої конструктивної діяльності студентів і викладачів на благо університету, регіону та держави загалом. Створене в університеті Студентське братство спільно з адміністрацією організовує життя таким чином, щоб ніхто з більш ніж десятитисячної університетської сім’ї не стояв осторонь культурного і громадського життя колективу. Саме тут, в осередках студентського самоврядування, культурно-освітніх центрах гартується воля, виробляються навички управління, виховуються культурні та естетичні смаки, долаються комплекси тощо. Наші студенти – редактори та кореспонденти газет, студентського радіо і телестудії, учасники художньо-мистецьких гуртків, художньої самодіяльності, соціальної служби молоді, юридичної клініки, кар’єр-центру, команд КВК, Євроклубу, численних спортивних секцій і багатьох інших утворень, які вже серйозно заявили про себе не лише на Житомирщині, а й далеко за її межами. Університет сьогодні – це складна поліструктурна система, що охоплює низку навчально-виховних, науково-виробничих комплексів, міжуніверситетських науково-дослідницьких центрів та інститутів, багату бібліотеку, локальну комп’ютерну мережу, обсерваторію, агробіостанцію, їдальню, кафе-бар, буфети, видавничий центр, 5 гуртожитків та сучасний спортивний комплекс. Далеко не кожен вищий навчальний заклад має такі можливості. Але ще серйознішими є наші плани, пов’язані з рухом до європейського освітнього простору. Зокрема – інформатизація системи управління університетом, створення потужної електронної бібліотеки, забезпечення широкого доступу до системи Інтернет, вихід у міжнародну систему бібліотек, організація дистанційної форми навчання, створення науково-технологічного кластеру та багато іншого. Наші доктори наук, професори, доценти, асистенти, співробітники – високі професіонали. За 90-річну діяльність університету сформувалась висока викладацька культура. Тому у нас були, є і завжди будуть Короленки, Тени, Бондарчуки, Касименки... До нас приходили й приходять юнаки та дівчата, які хочуть стати висококласними фахівцями насправді, а не на папері. Якість і ще раз якість підготовки гарантує наш університет. У нас вчаться ті, хто вміє і бажає вчитися, витримавши високий конкурс. Житомирський державний університет імені Івана Франка впевнено крокує в майбутнє. Спільними зусиллями професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників продовжує творити свою історію. Педагогічний колектив з оптимізмом дивиться у майбутнє, бо є усі підстави для впевненості, що наступні роки і десятиліття стануть для університету часом нових творчих звершень, перемог і досягнень. Сьогодні наш університет престижний, завтра він буде одним із найпрестижніших, а право працювати і навчатися в ньому буде великою честю.